1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap. UNE mente han ikke kunne få unntak på grunn av helseproblemer.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren var utvist fra Norge med ti års innreiseforbud. Han søkte om oppheving av innreiseforbudet på grunn av nye omstendigheter. UNE mente at det ikke var nye forhold i saken som gjorde at det var urimelig overfor klageren at han fortsatt skulle være utvist.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge