1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk formelt avslag på søknad om familieinnvandring. Hun kunne ikke søke om tillatelse fra Norge fordi det ikke var gjort unntak for søkergruppen i utlendingsloven § 46. Aldersrelaterte helseplager var heller ikke nok til å gjøre unntak. Hun kunne reise til hjemlandet og søke på nytt.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Tilbakekall av midlertidig og permanent oppholdstillatelse på grunn av uriktige opplysninger om alder, familierelasjoner og hjemsted. Klageren har erkjent dette.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge