1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for å besøke familien i Norge. Søknadshistorikk og manglende etterlevelse av et endelig avslag på søknad om beskyttelse var sterke innvandringsregulerende hensyn som talte mot å gi visum. Det var også sannsynlig at formålet med søknaden ikke var besøk, men oppholdstillatelse.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge