1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse på bakgrunn av at hennes foreldre hadde gitt uriktige opplysninger om identitet. Nemnda tok stilling til om klageren skulle gis ny midlertidig oppholdstillatelse basert på sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket etter utlendingsloven § 38.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Eldre kvinne over 60 år fikk ikke familieinnvandring med voksen sønn i Norge fordi det ikke var sannsynliggjort at hun ikke hadde slektninger i nedstigende linje i oppholdslandet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge