1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Eldre kvinne over 60 år fikk ikke familieinnvandring med voksen sønn i Norge fordi det ikke var sannsynliggjort at hun ikke hadde slektninger i nedstigende linje i oppholdslandet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge