1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens oppholdstillatelse ble tilbakekalt fordi hun hadde oppholdt seg utenfor Norge for lenge i løpet av tillatelsens varighet.