1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke familieinnvandring med sin voksne datter i Norge fordi hun ikke var uten slektninger i hjemlandet. Sønnen, som også oppholdt seg i Norge, hadde ikke en oppholdstillatelse som ga grunnlag for permanent opphold.