1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse på bakgrunn av at klagerens foreldre hadde oppgitt uriktig identitet for seg og sine barn da familien først kom til Norge.