1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse på bakgrunn av at klagerens foreldre hadde oppgitt uriktig identitet for seg og sine barn da familien først kom til Norge.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge