1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren sendte inn ny dokumentasjon på sin politiske aktivitet og konvertering til kristendommen, men UNE omgjorde ikke sitt tidligere asylavslag.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om beskyttelse i Norge fordi han hadde konvertert til kristendommen. Han fikk avslag på søknaden fordi UNE mente forklaringen hans ikke var troverdig. Det var heller ikke var farlig for ham å reise tilbake til hjemlandet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge