1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE innvilget permanent oppholdstillatelse til klageren. UNE mente at UDIs vurdering av at klageren hadde vært separert i mer enn tre måneder i kvalifiseringsperioden ikke var riktig fordi det er den faktiske situasjonen i saken som må legges til grunn.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge