1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fryktet retur til hjemlandet fordi han var homofil/bifil. UNE la ikke klagerens forklaring til grunn og mente han uansett ikke ville risikere forfølgelse ved retur.