1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ba om omgjøring av tidligere vedtak i sak der UNE mente at hans forklaring om hendelser i hjemlandet ikke var troverdig. Hovedbegrunnelsen fra klageren nå var politisk aktivitet i Norge. UNE endret ikke vedtaket fordi hans forklaring dels ikke ble vurdert som troverdig, dels ikke viste en synlighet som tilsa at han ville være i myndighetenes søkelys eller risikere forfølgelse ved retur.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge