1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke oppholdstillatelse med ektefelle i Norge. Ekteskapet var inngått med stedfortreder og derfor ikke anerkjent i Norge.