1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke innvilget permanent oppholdstillatelse fordi han hadde en glippe mellom sine midlertidige tillatelser på mer enn tre måneder.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke permanent oppholdstillatelse fordi han ikke hadde hatt opphold med sammenhengende tillatelser de siste tre årene.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk innvilget permanent oppholdstillatelse fordi han oppfylte vilkåret om oppholdstid da klagen ble behandlet av UNE. UNE mente dessuten at han ikke hadde plikt til å gjennomføre prøve i samfunnskunnskap fordi han hadde fått sin første oppholdstillatelse før dette kravet ble innført.