1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge