1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk fornyet sitt reisebevis for flyktninger. UNE mente at hun hadde gitt en troverdig forklaring om tapet av sitt forrige reisebevis. Det var ikke noen særlig grunn til å nekte henne reisebevis.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke nytt utlendingspass fordi det ikke var sannsynliggjort at hans forrige utlendingspass ble brukt til å søke om pass i hjemlandet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge