1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Tatt til følge