1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren ba UNE omgjøre avslaget på asylsøknaden. Hun kom med nye opplysninger om at hun hadde opplevd seksuelle overgrep. UNE trodde på deler av forklaringen, men mente det ikke var risiko for forfølgelse ved retur til hjemlandet.