1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Delvis tatt til følge
    Klagerne fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag fordi barna i familien hadde vært lenge i Norge. Tillatelsen ble begrenset fordi klagerne ikke hadde dokumentert sin identitet.