1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    Klageren fikk opphevet begrensningene i sin oppholdstillatelse fordi han la frem dokumentasjon på sin identitet.