1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.