1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    Klageren fikk beskyttelse i Norge fordi hun hadde fått et barn utenfor ekteskap og dermed kunne risikere forfølgelse ved retur til hjemlandet.