1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Tatt til følge