1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    UNE mente at klagerens helsetilstand var alvorlig og at det var usikkert om han ville få stabiliteten han trengte av familien ved retur til hjemlandet. Klageren fikk derfor oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn.
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2022
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    UNE omgjorde sitt tidligere avslag fordi de under tvil la til grunn at klageren og barna manglet et trygt mannlig nettverk i hjemlandet.
  3. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens permanente oppholdstillatelse og flyktningstatus ble tilbakekalt fordi hun hadde gitt uriktige opplysninger om sitt asylgrunnlag og mannlige nettverk.
  4. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens midlertidige tillatelse på humanitært grunnlag ble tilbakekalt fordi han har gitt uriktige opplysninger om sin identitet, herunder alder, familienettverk og oppvekst.
  5. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2020
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UNE tilbakekalte permanent oppholdstillatelse, tidligere oppholdstillatelser og flyktningstatus som var gitt på bakgrunn av at klageren hadde opplyst å være kristen konvertitt. UNE mente at det var sannsynlighetsovervekt for at opplysningene var uriktige.
  6. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Kvinne var blitt gitt oppholdstillatelse og beskyttelse på bakgrunn av opplysninger om at hun var enslig mor uten mannlig nettverk i sikkerhetsmessig stabile områder i hjemlandet. Det viste seg at barnefaren var i Norge. Det var sannsynliggjort at klageren hadde gitt uriktige opplysninger om sin sivilstatus, og klagerens permanente oppholdstillatelse og tidligere midlertidige tillatelser ble tilbakekalt. Reisebevis ble inndratt.