1. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2023
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Nemnda mente at klageren ikke risikerte forfølgelse ved retur til hjemlandet som følge av at han var bekvemmelighetskonvertitt.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2023
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk oppholdstillatelse som flyktning i Norge. Nemnda la til grunn at han hadde konvertert til kristendommen og risikerte forfølgelse ved retur til hjemlandet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren beskyttelse i Norge. Sentralt i saken var klagerens ekteskap til en konvertitt bosatt i Norge, og hennes families reaksjon på konverteringen.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge