1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge