1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2017
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2017
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge