1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge