1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge