1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Afghansk kvinne med klage over tidsbegrenset oppholdstillatelse. UNE opprettholdt begrensningen på grunn av fortsatt ID-tvil.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klage over tidsbegrenset oppholdstillatelse. UNE mente klagerens identitet nå var sannsynliggjort, og opphevet begrensningen.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge