1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Delvis tatt til følge