1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2007
    Avgjørelsesform: Stornemnd
    Resultat: Delvis tatt til følge
    Temaet som ble belyst var relokalisering av afghanske borgere til sikkerhetsmessige stabile områder, til tross for at de ikke har tilknytning dit.