1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Delvis tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Delvis tatt til følge