1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge