1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2007
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Temaet som ble belyst var relokalisering av afghanske borgere til sikkerhetsmessige stabile områder, til tross for at de ikke har tilknytning dit.