1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge