1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    Klageren fikk familieinnvandring med sin samboer i Norge. Det var åpenbart at samlivet var frivillig og det var derfor grunn til å gjøre unntak fra kravet om at begge partene må ha fylt 24 år.