1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for å besøke sin sønn i Norge fordi hun ble ansett å være en trussel mot folkehelsen på grunn av den pågående koronapandemien.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for å besøke sin datter i Norge fordi UDI mente at det var tvil om hun ville forlate Norge og Schengen ved visumets utløp. I klageomgangen ble avslaget begrunnet med at klagerens innreise ville utgjøre en trussel mot folkehelsen på grunn av den pågående koronasituasjonen.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren fikk visum til Norge fordi hun var familiemedlem av en EU-/EØS-borger.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for studiebesøk under koronapandemien fordi hun ble ansett som en trussel mot folkehelsen.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum til Norge fordi UNE mente det var tvil om hun ville returnere til hjemlandet ved visumperiodens slutt.
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke innreisetillatelse for et kortvarig besøk i Norge fordi hun var varig utvist på grunn av straffbare handlinger, og fordi det på grunn av koronasituasjonen var tvil om hun ville kunne returnere til hjemlandet som planlagt.
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren visum for å besøke kjæresten i Norge. Etter endringer i regelverket knyttet til innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen, var klageren nå omfattet av unntaket fra restriksjonene. Hun ble også ansett å ha tilstrekkelig gode returforutsetninger.
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Kvinne fikk ikke visum for å besøke sønnen som er bosatt i Norge. Å gi visum ville utgjøre en trussel mot folkehelsen på grunn av den pågående korona pandemien.
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om visum for å besøke sin ektefelle. UNE avslo fordi det å gi visum ville utgjøre en trussel mot folkehelsen på grunn av situasjonen med den pågående korona pandemien (COVID-19).
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for å besøke sin ektefelle i Norge fordi han var ansett å utgjøre en trussel mot folkehelsen.