1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om visum for å besøke Norge som turist fordi innvandringsregulerende hensyn talte mot å gi visum. UNE begrunnet avslaget med at det generelt var et stort utvandringspotensial fra Syria, og at klagerens personlige tilknytning til hjemlandet ikke var spesielt sterk.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens spanske Schengen-visum ble annullert. UNE mente det var åpenbart at vilkårene for å få visum ikke var oppfylt da han fikk innvilget visumet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren visum for å besøke kjæresten i Norge. Etter endringer i regelverket knyttet til innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen, var klageren nå omfattet av unntaket fra restriksjonene. Hun ble også ansett å ha tilstrekkelig gode returforutsetninger.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens søknad om visum for å besøke kjæresten i Norge ble avslått. Innreisebegrensningene i Thailand i forbindelse med korona-pandemien gjorde at det ikke var sannsynliggjort at hun ville kunne returnere til hjemlandet som planlagt.