1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens søknad om visum for å besøke kjæresten i Norge ble avslått. Innreisebegrensningene i Thailand i forbindelse med korona-pandemien gjorde at det ikke var sannsynliggjort at hun ville kunne returnere til hjemlandet som planlagt.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke visum for å besøke sin ektefelle i Norge fordi velferdsgrunnene i saken ikke var tilstrekkelig tungtveiende til å veie opp for hennes svake returforutsetninger.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge