1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble varig utvist fordi han var ilagt fengselsstraff for grov narkotikaforbrytelse i Norge. Han hadde ingen tilknytning til Norge, og det var derfor ikke et uforholdsmessig tiltak å utvise ham.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble utvist med varig innreiseforbud fordi hun var dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk, og for å ha utøvd vold og fremsatt trusler mot sine egne barn. Det at klageren var ilagt særreaksjon og ikke straff var ikke til hinder for utvisning. Det var ikke helsefaglige motforestillinger mot at klageren utvises til sitt hjemland.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  UNE opphevet UDIs utvisningsvedtak. Nemnda kom til at det var uforholdsmessig å utvise klageren på grunn av hans unge alder ved ankomst, på tross av at han var dømt for veldig alvorlig kriminalitet.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge