1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE kalte tilbake klagerens norske statsborgerskap fordi han hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet. Han ble også utvist med varig innreiseforbud.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren hadde fått oppholdstillatelse og senere norsk statsborgerskap basert på opplysninger om at han var statsløs palestiner. Da han senere ble verifisert som jordansk borger, kalte UDI tilbake statsborgerskapet. UNE mente at det var uforholdsmessig å tilbakekalle tillatelsen. Nemnda la avgjørende vekt på at klagerens barn ikke fikk tilbakekalt sine statsborgerskap og var for små til å oppholde seg i Norge alene.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge