1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren hadde oppgitt å være statsløs palestiner, og ble senere verifisert jordansk statsborger. Klageren erkjente å ha oppgitt uriktige opplysninger. UNE vurderte at klagerens statsborgerskap ikke skulle tilbakekalles. Det ble lagt stor vekt på klagerens integrering i Norge.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE avslo klagerens søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Det var uten betydning at klageren hadde besått prøven på sitt morsmål før kravet om at prøven måtte være på norsk ble innført.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren oppga å være statsløs palestiner ved ankomst til Norge. Hun ble senere verifisert som jordansk statsborger og hennes norske statsborgerskap ble tilbakekalt. Hun fikk ny oppholdstillatelse i Norge på grunn av barnas helsesituasjon.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge