1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Søkeren fikk ikke fornyet tillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi det ikke var nødvendig for videre drift av virksomheten at han oppholdt seg i Norge og deltok aktivt i driften.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk formelt avslag på søknad om oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi han ikke hadde søkt på riktig måte. Han hadde ikke kompetanse som faglært og oppfylte ingen av unntakene for å kunne søke fra Norge. Det var heller ikke sterke rimelighetsgrunner som tilsa at søknaden likevel burde behandles.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin ektefelle, fordi kravet til forsørgelse ikke var oppfylt og fordi klageren var utvist.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende. UNE mente det ikke var økonomisk grunnlag for driften av firmaet hennes.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke oppholdstillatelse med ektefellen i Norge, fordi kravet til forsørgelse (underhold) ikke var oppfylt. Referansepersonen drev eget enkeltpersonforetak, men det var ikke innrapportert inntekt til Skatteetaten. Det var heller ikke innsendt dokumentasjon på inntekt.