1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge