1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2015
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge