1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2016
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2016
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge