1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNE avslo klagerens søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Det var uten betydning at klageren hadde besått prøven på sitt morsmål før kravet om at prøven måtte være på norsk ble innført.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi hun ikke hadde dokumentert å ha avlagt avsluttende prøve i norsk muntlig på minst nivå A2, jf. statsborgerforskriften § 4-4 annet ledd. Det var heller ikke dokumentert at det var grunnlag for å gjøre unntak fra kravet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2016
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge