1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke innvilget statsborgerskap fordi hun ikke oppfylte vilkåret om oppholdstid.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2022
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte vilkåret om 7 års oppholdstid i statsborgerloven § 7.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren ble norsk statsborger ved fødsel. Hun fikk avslag på søknad om å beholde det norske statsborgerskapet fordi hun ikke hadde bodd i Norge i til sammen to år før hun fylte 22 år.