1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Søknad om utlendingspass for en enkeltreise for å besøke en syk slektning. Det forelå ikke særlige grunner som tilsa at utlendingspass skulle utstedes. UNE betvilte den innsendte helsedokumentasjonen. Klageren hadde svekket troverdighet på bakgrunn av uriktige opplysninger om sitt tidligere reisebevis.